Co znamená chránit si svoje zdraví, bylo téma vyučovacího projektu třídy 2. B. Tentokrát nebádali žáci v encyklopediích a učebnicích, ale sami se tvořivě zapojili do péče o své tělo. Navštívili místní záchrannou stanici, ošetřovali úrazy a dle hesla „Ve zdravém těle zdravý duch“, využili ledovou plochu na místním hřišti a zopakovali si základy bruslení, které získali z loňského kurzu.

S dobrou náladou a červenými tvářičkami se vraceli do třídy, kde na ně čekala paní Varechová (zdravotní sestřička), aby jim vysvětlila základy první pomoci při úrazu. Děti spolupracovaly při ošetřování zlomenin, odřenin, popálenin a otřesu mozku.

Na návštěvě záchranné stanice si mohly prohlédnout sanitku zevnitř, seznámit se se všemi přístroji, sloužící k záchraně života, nahlédnout do záchranářského batohu. Pan Hančil, který nám tuto akci zprostředkoval, děti poučil, jak mají postupovat, když se stanou svědky úrazu. Předvedl nám, jak zajistit zraněnému první pomoc. Dokonce byl tak hodný, že dětem dovolil spustit na sanitce houkačku. Každý druhák už ví, že péče o své zdraví úzce souvisí i s tím, co jíme.

V hodině jazyka českého jsme si pečlivě připravili postup výroby zdravé svačinky. Na receptech jsme pak pracovali v kuchyňce a výsledek byl výborný. Rybí, sýrová a pomazánka z červeného zelí všem moc chutnala. V projektu využijeme i ovocný a zeleninový košík od vedoucí školní jídelny paní Stýskalové, která nám ho předala v rámci projektu „Ovoce do škol“. Dnes už víme, že když si chceme udržet své zdraví, musíme dodržovat zásady zdravého způsobu života.

Foto a text Zdenka Závodná

 

Back To Top