Pro někoho nešťastný den, ale pro děti z prvních tříd šťastný. Konečně se dočkaly dne, kdy jely na výlet. Brzy ráno nasedly do autobusu, který řídil pan Olejniczak a vyjely na Bouzov.

Autobus bezpečně řídil pan Olejniczak…

Zde je v Areálu podhradí čekal zajímavý program. Nejdřív zhlédly pohádku o loupežnících a pak pravý rytířský turnaj. Poté se zástupci tříd (Jiří z Valštejna a Tomáš z Albrechtic) oděli do zbroje, osedlali své oře a chopili se zbraní (obušků).

Zapojili jsme se do soutěží…

V urputném rytířském klání oba naši zástupci postoupili do finále, ve kterém zvítězil Tomáš z Albrechtic. Ani ve střelbě z luku nám naše pážata neudělala ostudu. Vaneska z Hynčic složila kance přímou ránou na komoru.

Kdo právě nesoutěžil, pozorně sledoval…

Nakonec si všechny děti mohly vystřelit z kuše a revolveru. I zde mělo mnoho děti přesnou mušku a získalo hodně glejtů. Nejúspěšnějším střelcem se stal Jiří z Valštejna, získal celkem 3 glejty.

Střelba z revolveru potřebovala notnou dávku odvahy…

Po pěkném programu očekávala děti jejich nejoblíbenější činnost „nakupování“ a ani zmrzlina a cukrová vata nechyběly. Na zpáteční cestu jsme se vydali vyzbrojeni přilbicemi, meči a revolvery.

Pěkně spořádaně ve frontě…

Díky tomu nás pan řidič dovezl bezpečně domů a nemusel se bát, že nás cestou přepadnou loupežníci.

Foto Zdenek Vyležík, text Jana Vyležíková

Back To Top