Mobilní planetárium, které jsme měli možnost navštívit v tělocvičně školy společně se všemi žáky nižšího stupně, bylo zajímavé. Žáci 5. A a 5. B však měli možnost zhlédnout výukový program „Astronaut“ přímo v Planetáriu v Ostravě – Porubě.

Před začátkem programu si v nově zrekonstruovaném planetáriu prohlédli Experimentárium. Je to pět expozic, kde si mohli vyzkoušet, jak vypadají v infračerveném světle. Jaký je to pocit, když si vyskočíte na Měsíci.

Viděli fantastické objekty ve vesmíru, seznámili se s průzkumem Marsu a řídili model robotického průzkumového vozítka. Získali mnoho informací o blízkém i vzdáleném vesmíru a spoustu zajímavostí se dozvěděli o planetách sluneční soustavy i o vzdálených hvězdách.

Po usazení v křeslech planetária se nad jejich hlavami rozprostřela sice umělá, ale krásná obloha a i ti nejvíce upovídaní, úžasem ztichli.

Foto a text Ludmila Grčková

Back To Top