Dnes už děti z 1. A mohou pyšně říct: „Jsme opravdoví čtenáři!“ V pátek 2. 6. jsme navštívili Městskou knihovnu v Krnově, kde nás uvítala paní knihovnice a její pomocník skřítek Knihovníček. Než došlo k samotnému pasování na čtenáře, museli jsme projít zkouškou čtení – přečíst heslo – to byla pro nás hračka! Pak už se otevřely tajemné dveře a nás čekalo překvapení.

Pan radní Mgr. Pavel Moravec si nasadil korunu, navlékl královské roucho a my jsme museli složit čtenářský slib, že budeme knihy ctít, milovat a opatrovat. Panu králi jsme předali své skřítky pomocníčky, poklekli jsme a pan král mečem každého z nás pasoval na čtenáře.

Za odměnu jsme dostali medaili, záložku a památeční knížku. Na závěr nás ještě čekala cesta plná překážek přes čarovný les ke kouzelnému lektvaru. I to jsme hravě zvládli a po slavnostním přípitku jsme se těšili na sladkou odměnu v cukrárně.

Foto, video, text Kateřina Jalama

Back To Top