Během měsíce května a června se žáci 2. stupně zapojili do venkovního projektu z fyziky – Papírový kluzák. Cílem projektu bylo navrhnout, sestrojit a otestovat tzv. O – Kluzák ( tedy kluzák s křídly ve tvaru písmene O). Jak takovýto kluzák vyrobit se můžete podívat zde. Žáci měli za úkol měnit postupně jednotlivé parametry konstrukce kluzáku a sledovat, jak se v závislosti na změněném parametru mění délka letu.

Vznikaly tak kluzáky různých velikostí O – křídel či rozdílných délek trupu. Sledoval se také vliv zatížení předního a zadního O – křídla.  Žáci na základě těchto sledovaných změn zkonstruovali hned několik prototypů kluzáků. Následně venku pomocí metru měřili délku letu daného prototypu. Parametry hodu kluzáku si pečlivě zapisovali do tabulek. Jako správní inženýři z naměřených dat vyhodnocovali, který kluzák letí nejdále. Jak se změna parametru projevila v trajektorii letu kluzáku.

Mnoho žáků zaslalo se svými výsledky i video záznamy hodů jednotlivých kluzáků. Mnozí mladí inženýři nezdokonalovali jen zadaný prototyp kluzáku, ale navrhli i vylepšení konstrukce a sestrojili svůj vlastní kluzák.  Pomocí experimentů žáci pochopili základy aerodynamiky. Zjistili však, že ve stavu s nulovou gravitací se parametry letu jejich kluzáku významně mění – více viz video.

Foto žáci, text Michaela Kubiszová

Back To Top