Nezasvěcený pozorovatel by se mohl domnívat, že ve třídě 1. B vyučují dvě učitelky. Paní Andrea Jandíková, maminka Marušky Vojkůvkové, se stala naší nedílnou součástí. Kdykoli děti potřebují doplnit zásoby pomůcek pro výtvarnou nebo pracovní výchovu, ona jim ochotně poskytne sponzorský dar v podobě barevných či krepových papírů, složek, temperových barev nebo lepidel. Odpoledne jim ráda pomáhá s dokončováním nejrůznějších výrobků.

Exkurze na sběrném dvoře…

Paní Jandíková nás doprovází téměř na každé vycházce nebo exkurzi. Stejně tomu bylo při návštěvě sběrného dvora. S dětmi si prohlédla všechna zákoutí tohoto zařízení a nezapomněla holky a kluky zvěčnit společně s plyšáky, kterými je obdaroval pan Lukáš Anton.

Paní Andrejka v akci…

Další den k nám paní Andrejka zavítala znovu, aby děti v rámci projektu „Celé Česko čte dětem“, seznámila s oblíbenými knižními tituly a spisovateli. Z některých knih jim předčítala.

Čtení máme rádi...

Její projev prvňáčky natolik zaujal, že jim musela přislíbit další pokračování. Před odchodem všechny podarovala pěknou záložkou. Děti jí na oplátku nakreslily obrázky s věnováním.

Foto Andrea Jandíková, Alena Václavíková, text Alena Václavíková

Back To Top