Obezitou trpí stále mladší věkové skupiny lidí. Na vině jsou především špatné stravovací návyky, nevhodná skladba potravin a nedostatek pohybu. I my jsme se přihlásili k projektu EU a ČR „Ovoce do škol“. Našim dodavatelem baleného ovoce a zeleninových šťáv bez chemických přísad pro žáky prvních až pátých tříd bude firma COME s.r.o. Projekt „Ovoce do škol“ nenahrazuje naplňování výživových norem stanovených vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Jeho cílem je podpora zdravé výživy, zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny nejmladší generace. Vše je financováno z prostředků EU a ze státního rozpočtu ČR v poměru 73:23.

Výdeji bude sloužit již v nejbližších dnech automat, který je umístěn u hlavního vchodu do školy a který v současnosti slouží pouze k vydávání mléčných výrobků z programu „Školní mléko“. Kreditní karty budou předány paní vedoucí školní jídelny Darjou Stýskalovou pouze žákům, kteří v současnosti neodebírají kartou mléčné výrobky (karta je univerzální, umožňuje souběžný odběr mléčných výrobků i ovoce a zeleniny).

Součástí naplňování cílů projektu jsou doprovodná opatření ze strany školy, která budou spočívat především v:
• pořádání besed a zpracování projektů
• návštěvách a exkurzích firem, které se zabývají pěstováním ovoce a zeleniny
• organizování pohybových aktivit a spolupráci s rodinou
• průběžném zveřejňování informací k plnění cílů programu na školním webu

Vše se zaměřením na propagaci zdravé výživy a podrobnosti viz v materiálu MŠMT.

Karel Knapp

Back To Top