Vážení rodiče,

podle statistiky nemocných dětí z dnešního dne (pondělí 23. listopadu 2009) se začínáme blížit k 15% hranici nepřítomných žáků ve škole. Nelze předvídat vývoj v následujících dnech, kdy je možné, že bude vyhlášeno volno udělené ředitelem školy vzhledem k šířícímu se onemocnění chřipkovou nákazou.

Pokud počet nepřítomných žáků přesáhne 15% z celkového počtu žáků školy, provoz školy by mohl být omezen z důvodu protiepidemických opatření na základě § 69 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, rozhodnutím krajské hygienické stanice podle § 82 téhož zákona.

Z důvodu protiepidemických opatření může ředitel po projednání s krajskou hygienickou stanicí a se souhlasem zřizovatele vyhlásit ve škole pro žáky volné dny v rozsahu své pravomoci, aby celková doba nepřítomnosti žáků ve škole trvala po dobu předpokládané inkubační doby onemocnění virem H1N1 (7 dnů).

Náhradní péče o žáky ve školní družině a školní stravování se po dobu protiepidemických opatření nezajišťuje.

Informaci berte na vědomí s tím, že může kdykoliv v nejbližších dnech (ze dne na den) dojít z výše uvedených důvodů k uzavření provozu školy. Sledujte proto každý den některý z informačních zdrojů školy – žákovskou knížku svého dítěte, elektronickou úřední desku na www.zsma.cz, kabelovou televizi, oznámeni na vstupních dveřích do školy, či informace na www.iskola.cz

Karel Knapp, ředitel školy

                 

Back To Top