In the town je název kapitoly v knize Happy Street 2, v jejíž závěru se momentálně s čtvrťáky nacházíme. Je až k neuvěření, že jsme během ní ani jednou nevkročili do školy. I přes to žáci umí pojmenovat kdejaký dopravní prostředek a budovu ve městě. Jsou schopni se zeptat na cenu jízdenky a ti šikovnější zvládnou sami popsat cestu z bodu A do bodu B pomocí jednoduchých frází: turn right, turn left, go straight on.

Naučit se cizí jazyk je náročné a stávající situace učení rozhodně nezlehčuje. Chtěla bych tedy touto cestou poděkovat všem čtvrťákům, kteří se pravidelně přihlašují na videokonference a vyplňují poslaná cvičení. Velké díky a poklona patří i rodičům, kteří jsou někdy sami angličtinou nepolíbení, bez jejichž pomoci bychom se horko těžko mohli v předmětu pohnout dál.

Foto rodiče dětí, text Mária Horňáková

Back To Top