Ve středu 10. prosince 2014 si jako každý rok porovnali své jazykové a slohové dovednosti nejlepší znalci našeho mateřského jazyka z řad žáků osmých a devátých tříd. Letošního ročníku školního kola Olympiády v jazyce českém se zúčastnilo celkem sedmnáct osmáků a deváťáků.

Vítězka Petra Kociánová…

Jejich úkolem bylo mimo jiné najít a opravit stylistické nedostatky v souvětí, utvořit odvozeniny od podstatného jména tisk a definovat jejich význam, vysvětlit významový rozdíl mezi slovy tip a typ, rozpoznat větu jednoznačnou od mnohoznačné a samozřejmě napsat slohovou práci. Letošní „slohovka“ měla název Pohled z okna a soutěžící při ní museli využívat zejména prvky popisného slohového postupu.

2. místo patří Mirce Musilové…

Výsledkem téměř dvouhodinového zápolení je třetí místo Nely Drahokoupilové z 8. B, druhé místo patří Mirce Musilové z 9. A a vítězkou se stala Petra Kociánová, rovněž z 9. A.

3. místo obsadila Nela Drahokoupilová…

V okresním kole nás budou reprezentovat Petra s Mirkou, kterým samozřejmě budeme držet palce. Všem třem děvčatům srdečně gratulujeme a ostatním soutěžícím děkujeme za účast a nasazení.

Foto Milan Pokorný, text Renata Doležalová

Back To Top