Žáci 9. tříd nakoukli na internetu do provozů Třineckých železáren a zajímalo je, jak se železo vlastně vyrábí. V hodinách chemie se dvojice žáků snažily zjistit důležité informace o výrobě železa. Pracovaly s informacemi získanými z internetu, učebnice chemie pro 9. ročník a z technické literatury. Vše, co žáci zjistili, zaznamenali na velký list papíru, provedli barevné nákresy vysoké pece, našli si výrobky z litiny a mnoho dalších informací.

Jejich snaha byla korunována úspěchem. Dnes už ví, z čeho se železárny skládají, jak je vlastně vysoká pec vysoká, jaké suroviny se nepřetržitě do vysoké pece navážejí a co se ze surového železa vyrábí. Pochopili, že železný šrot se nemusí nechat rezivět na skládkách, ale může se opět recyklovat. Výsledky malého projektu Výroba železa nyní zdobí nástěnku v odborné pracovně F-Ch.

Foto Karel Knapp, text Věra Mertová

Back To Top