„Každý den a každou noc sedával krkavec ve větvích stromů. Myslel si, jak je chytrý, protože sedí vysoko a nikdo na něj nemůže. Protože věděl, že se mu nemůže nic stát, posmíval se všem zvířatům, která kolem něj chodila – medvědům, liškám, srnkám i jezevcům. Smál se jim, že jsou hloupí, protože jsou tak nízko a každý je snadno chytí. Až jednoho dne…“

Stejný začátek bajky O krkavci obdržely všechny školy či třídy, které postoupily do 3. kola soutěže Lovci nebes. Pokračování i závěrečná pointa bajky byla v rukou malých „literátů“.

Chlapci a děvčata z 2. B zapojili svou bujnou fantazii. Příběh dokončili. S pomocí paní učitelky a ochotných rodičů vyrobili kulisy, loutky a bajku secvičili. Jejich divadelní scénku můžete zhlédnout v přiloženém videu.

Foto a text Alena Václavíková

Back To Top