Ženeme se za věcmi vzdálenými a drahými. Máme pocit, že to, co je v našem dosahu je nepodstatné, bezcenné a nepěkné. Nevšímáme si věcí, které máme stále na očích. Schválně. Kdo z vás by uměl zpaměti načrtnout alespoň obrysy krajiny, na kterou se denně dívá z oken svého bytu? A jak jsme na tom se znalostí památek v Městě Albrechticích?

Pohled do kostela v Městě Albrechticích…

Kdo z nás zná podrobnější historii albrechtického kostela Navštívení Panny Marie, jeho zvonů, varhan. Známe jejich zvuk? Možná se budete vymlouvat, že jste zatím neměli možnost podívat se z oken kostelní věže do krásného okolí Města Albrechtic, vidět naše náměstí z ptačí perspektivy. Že jste zatím nemohli projít celým objektem a seznámit se s půdními prostory kostela zrekonstruovanými na konci osmdesátých let minulého stolení.

Výhled z kostelní věže západním směrem…

Všechno můžete změnit v pátek 27. května 2011. Čeká na vás „Noc kostelů“.  Vše začíná bohoslužbou v 18 hodin, od 18. 45 bude následovat troubení z věže. Od 18.50 bude mít každý návštěvník možnost absolvovat prohlídku věže, zvonů, varhan, prohlídku půdních prostorů kostela včetně kovových lávek a krovů. Následně na varhany zahraje od 20.30 Eda Müller. K návštěvě vás zvou jáhen Marcel Jedelský a farář Jan Randa. Podrobný program je zveřejněn zde.

Foto a text Karel Knapp

Back To Top