Motto firmy van Gansewinkel, které uvádí na obalu svého propagačního materiálu, je stručné a výstižné. Nic není odpad. Papír, plasty, sklo, ale i dřevo, železný a neželezný šrot, oleje, olověné akumulátory a kdo ví, co ještě. Pokud se všichni nenaučíme, jak třídit a dále zpracovávat druhotné suroviny, skončíme na smetišti.


Sběrný dvůr – Hašlerova ulice, Město Albrechtice…

Řada našich žáků patří k těm, kteří vědí, jak na to. V průběhu sběrných dnů organizovaných žákovskou Ekoradou, jejíž patronkou je vyučující přírodopisu paní Hana Macková s podporou paní učitelky Věry Mertové, vyučující chemie, odevzdávají mladí sběrači staré baterie, nefunkční mobilní telefony, poškozené klávesnice, neopravitelná malá tranzistorová rádia a jiná drobná zařízení do k tomu určených nádob umístěných na chodbách školy.

Kompostárna – panoramatická fotografie č. I
(přechod z náhledu do panormatického snímku kliknutím levým tlačítkem, následné zvětšení do maximální velikosti dvojklikem, libovolné natáčení snímku tahem při stisknutém levém tlačítku myši)

Potřebné vybavení k třídění druhotných surovin jsme získali úspěšným podáním projektu „Třídím, třídíš, třídíme“ již v roce 2009. Dále jsme zapojeni do projektu Recyklohraní. Členové ekologického kroužku a další žáci jsou pravidelně paní učitelkou Hanou Mackovou úspěšně připravováni na účast v přírodovědných soutěžích. Ekologická výchova patří mezi významné aktivity působící na naše žáky a jejím prostřednictvím snad i na dospělé občany.


Kompostárna – panoramatická fotografie č. II

Ve stejném smyslu se vyvíjí také činnosti organizované vedením města. Druhým rokem úspěšně funguje sběrný dvůr.  Na sklonku letošního roku byla uvedena do provozu kompostárna. Jak při této příležitosti na Dnu otevřených dveří uvedl v úvodním projevu pan starosta Luděk Volek, je naše město v současné době ve spodní polovině žebříčku – jen 17 kg vytříděného odpadu na osobu a rok.

Republikový průměr je 37 kg a průměr okresu Bruntál 30 kg na osobu a rok. Z toho vyplývá jediné, je stále co zlepšovat. Naši žáci určitě využijí pozvání pracovníků sběrného dvora a kompostárny k exkurzi do jejich moderně vybaveného zařízení. Stejnou možnost nabízí i dalším školám z okolí. Stačí zavolat panu Lukáši Antonovi na telefonní číslo 777 781 195 a dohodnout si s ním termín návštěvy. Možná se seznámíte i s maskotem provozu, koťátkem Simbou. Další informace o celém areálu jsou dostupné ZDE. Nic není odpad.

Foto a text Karel Knapp

Back To Top