O tom, že chemie je všude kolem nás se mohli zábavnou formou přesvědčit žáci osmých ročníků. Během měsíce května měli za úkol najít v přírodě těleso jehož počáteční písmena se shodují se značkou chemického prvku. Cílem bylo najít co nejvíce takovýchto shod. Těleso žáci museli vyfotit společně s papírkem, na kterém byla napsána značka prvku.

Mnohým se podařilo najít dvojitou shodu – značka prvku byla obsažena nejen v názvu tělesa, ale samotné těleso jej i obsahovalo. Touto zábavnou aktivitou si žáci zopakovali a procvičili značky chemických prvků a jejich výskyt v přírodě.

Foto žáci 8. tříd, text Michaela Kubiszová

Back To Top