Každodenní život nás zahlcuje velkým množstvím informací z televize, rozhlasu, mobilů, chatů, ICQ, mp3, novin, internetu. Jde o to, umět si z nich vybrat informace ty podstatné a pokud možno pravdivé. Vlastní poznání je nejcennější, a tak se snažíme co nejvíc našich žáků dovést ke schopnosti kriticky přistupovat k mediálnímu sdělení, k obsahu zpravodajství, k reklamě i k dovednosti vytvářet mediální sdělení vlastní, a to sepsáním krátké zprávy nebo vytvořením propagačního letáku.

Portrét z autobusu ...

V době výuky, při organizování zájmové a mimoškolní činnosti mají žáci možnost seznámit se s využitím informačních technologií a zároveň si rozvíjejí dovednosti mající vztah k mediální komunikace a práci s médii. Děti se mohou zapojit do činnosti v novinářském kroužku, zveřejňovat své výtvory ve školním časopisu Záškolák, stejně tak na školním webu, sdělovat informace prostřednictvím školního rozhlasu.

Schody do nebe ...

Do výuky informatiky v 6. – 9. třídách jsou pravidelně vřazovány bloky práce s digitální technikou. Žáci s hlubším zájmem o takovou činnost mají k dispozici střižnu videa, videokameru a dva fotoaparáty. Nedávno byla zakoupena pro úpravy fotografií školní multilicence programu Zoner Photo Studio 11. Digitální fotoaparáty a videokamery jsou všude kolem nás buď jako samostatné přístroje, nebo jako součást mobilních telefonů. Nestačí jen mačkat spoušť, proto se snažíme žáky dovést k poznání, co chceme obrazem sdělit.

Jinovatka ...

Dvacet sedm našich žáků poslalo v průběhu listopadu a prosince 2008 své výtvory do IV. ročníku soutěže Fotoakademie, pořádané pod záštitou MŠMT a Asociace profesionálních fotografů Gymnáziem Oty Pavla, Praha 5 – Radotín a internetovým časopisem pro fotografii FotoAparat.cz. Jestli uspějeme v soutěži ve srovnání s žáky dalších škol, to zjistíme na konci února. Co víme jistě už dnes? Díky úspěšnému zapojení do minulých ročníků jsme se přiřadili mezi vybraných 25 základních a středních škol, na kterých organizátoři celorepublikového vzdělávacího projektu uspořádají zdarma v letošním roce fotografický workshop. U nás se tak stane v úterý 17. února.

 

Text Karel Knapp, foto níže jmenovaní žáci, kteří budou i účastníky workshopu

 

Zuzana Adamíková, Petra Hanusová, Patrik Schreier, Anežka Sobková, Jana Sofková, Tomáš Svoboda, Jakub Svoboda, Anna Bartoňová, Kevin Caisberger, Orestis Cokanis, Jana Čechová, Jiří Formánek, Jakub Kamenár, Jakub Křištof, Jonáš Kubala, Anežka Synková, Andrea Němcová, Nikola Pospíšilová, Klára Bennková, David Chovanec, Denisa Mičíková, Robin Žák, Eva Tichá, Denisa Vasiliadisová, Denisa Kissová, Jaroslav Pecháček

 

Back To Top