Od září se naši sedmáci, osmáci a deváťáci učí němčinu ze zbrusu nových učebnic s názvem Beste Freunde. Stejně jako učebnice Project, které už léta využíváme při výuce angličtiny, i tyto knihy byly vytvořeny rodilými mluvčími a kladou velký důraz na každodenní komunikaci, tedy na schopnost dorozumět se  v cizím jazyce. V hodinách využíváme praktické barevné pracovní sešity a samozřejmě technické vybavení jazykových učeben, které je nezbytné k práci s poslechovými cvičeními a videi. I když není jednoduché zvládnout další cizí jazyk, dětem se  občas němčina plete s angličtinou, přesto se už mnohé naučily.

Nováčci ze sedmých tříd jsou schopni představit sebe i své kamarády, pohovořit o svých koníčcích a školních předmětech a také se již seznámili s německy mluvícími zeměmi. Osmáci v případě potřeby zvládnou popsat své zdravotní potíže a zeptají se na cestu v cizím městě. A konečně naši nejostřílenější borci, tedy deváťáci, se mohou vrhnout do jednoduché konverzace v minulém čase a umí si objednat jídlo či domluvit rande. Kéž všichni své úsilí a nabyté znalosti zužitkují na budoucích středních školách a zejména v osobním životě, vždyť do Německa či Rakouska je to jen co by kamenem dohodil.

V hodinách využíváme vybavení, které máme z projektu „Další etapa modernizace vybavení ZŠ Město Albrechtice“ regionální číslo CZ.1.10/2.1.00/30.01597.

Foto a text Renata Doležalová

Back To Top