Německy se učí druhým rokem. Plynulost a návaznost výuky přerušila loni v březnu epidemie koronaviru a následné uzavření škol. To však naše osmáky ve studiu druhého cizího jazyka nezastavilo. Pojďme se společně podívat na to, jak vypadají jejich lekce v on-line prostředí. Stejně jako při prezenční formě studia absolvují žáci dvě hodiny německého jazyka týdně, vždy v úterý a ve čtvrtek. Úterní vyučování je zpracováno formou prezentace přes Edupage.

Na začátku každé lekce mají žáci možnost zkontrolovat a doplnit učivo poslední hodiny. Tento týden čekalo na osmáky jednoduché opakování slovní zásoby. Podle obrázků měli přiřadit správná slovíčka. Velké úskalí pak představuje pro vyučujícího výklad nové látky, v tomto případě gramatiky osobních zájmen v 1. pádě. Pochopení učiva si pak žáci ověří na různých typech úkolů, které Edupage okamžitě vyhodnotí a ukáže správné odpovědi. Stejně jako ve škole učitel doplní výuku příklady z učebnice nebo pracovního sešitu. Součástí lekce bývá také krátké video.

Čtvrteční on-line hodina vedená přes MS Teams potom slouží k dovysvětlení problematiky a poskytnutí zpětné vazby. Žáci kontrolují vypracovaná cvičení, prostřednictvím různých aktivit procvičují učivo. Tento čtvrtek si například připravili kartičky se zájmeny v určitých barvách a plnili zadané úkoly. Barevné rozlišení žákům usnadňuje zapamatování rodů, což je v německém jazyce velmi důležité. Nakonec i sami mladí němčináři vymýšleli příklady pro své spolužáky.

Sebedokonalejší prezentace ani on-line lekce bohužel nikdy nenahradí osobní kontakt. Ten je při osvojování nového cizího jazyka zvláště potřebný. Všichni ovšem věříme, že tato situace již brzy skončí a žáci se tak opět vrátí do lavic a učitelé před tabule.

Tak tedy bis bald v lepších časech!

Foto žáci 8. třídy, text Nela Akritidis Čtvrtníčková

Back To Top