Další týdny distanční výuky jsou za námi, její konec je zdá se v nedohlednu, a proto nám nezbývá než se vzdělávat online. I přes mnohá úskalí se stále učíme něčemu novému, a to i v němčině. Ačkoli to vůbec není jednoduché, přesto si děti rozšiřují slovní zásobu, učí se dorozumět se v rámci těch nejběžnějších každodenních situací, a to pokud možno gramaticky správně. Tak co že jsme se naučili během února? Sedmáci zvládnou pojmenovat školní pomůcky, postavy ze seriálů a také umí vyjádřit, co by chtěli, co potřebují a co si kupují.

Osmáci se věnovali oblečení, sdělí vám, co se jim líbí či nelíbí, pro koho kupují dárky a kde se sejdou se svými kamarády. Krásné únorové téma vyšlo deváťákům, v kontextu svátku svatého Valentýna si četli a povídali o zámcích lásky, které zamilovaní všude na světě věší na mosty či rozhledny. Aby mohli svým nejbližším a vyvoleným říct, že je mají nejraději na celém světě, museli se naučit stupňovat přídavná jména a příslovce. Děkuji všem pilným dětem za poctivou práci a jejich rodičům za pomoc a vedení. Vytrvejte prosím!

Foto a text Renata Doležalová

Back To Top