Jako každý rok, tak i letos, hodnotila Ekorada zapojení tříd v projektech „Recyklohraní“ a „Třídím, třídíš, třídíme“, tentokrát za období měsíců září, října a listopadu. Všechny třídy celkem nasbíraly dohromady 99 kusů drobného elektrozařízení, 642 baterií a 85 mobilních telefonů.

Ve sběru elektrozařízení se na prvním místě umístila 3. A, vybitých baterií nasbírala nejvíce 3. B a ve sběru mobilních telefonů vede 7. B třída. Velmi dobře se také zapojily a velkou pochvalu zaslouží děti z 2. A, 2. B a 1. třídy.

Připomínáme, že sběr mobilních telefonů probíhá až do prosince 2010 a další sběrový den se uskuteční koncem ledna 2011.

Foto Hana Macková, text Ekorada

 

Back To Top