Každý z nás tuto větu určitě slyšel. Doma, ve škole… Správné držení těla, dostatek pohybu, dodržování pitného režimu a vyvážená strava patří ke zdravému životnímu stylu.

Naši třeťáci si v závěru školního roku zopakovali správné držení těla s rehabilitační sestrou paní Kristýnou Bártkovou. Ta je seznámila s pravidly správného sezení i držení těla ve stoji a pohybu. Všichni si vyzkoušeli protahovací i některé rotační cviky.

Každý třeťák se po této besedě se cvičením cítil určitě lépe a také si odnesl návod s rozkreslenými cviky na zdravotní cvičení třeba o prázdninách. Snad se s paní Bártkovou nesetká nikdo při rehabilitacích po nějakém úrazu.

Foto A. Václavíková, J. Hlaváčková, text J. Hlaváčková

Back To Top