V měsíci dubnu se žáci páté třídy zabývali problematikou kyberšikany. Co se vlastně skrývá pod tímto pojmem? Jak ji rozpoznat? Jak se vůči ní bránit? Kam se obrátit pro pomoc? Na tyto otázky se dětem snažily odpovědět Eva a Míša, pracovnice z organizace Europia.

Společně si všichni v kruhu povídali, jaké nebezpečí jim hrozí prostřednictvím internetu, sociálních sítí a zaměřili se především na Facebook. Nejprve rozebrali jeho klady a pak i zápory. Někteří žáci byli nemile překvapeni tím, co slyší.

Na příkladech se jim lektorky snažily vysvětlit, jak je snadné vytvořit si falešný profil. Jak je nebezpečné přidat si do přátel někoho, koho neznají. Zdůraznily, že důležité je zabezpečení a důsledná kontrola ze strany rodičů.

Ve skupinkách si pak žáci zkoušeli řešit situace dětí, které se již s kyberšikanou setkaly. Páťáci navrhovali postupy, jak by se v dané situaci zachovali sami.

Nakonec si zopakovali ta nejdůležitější pravidla opatrnosti při navazování kontaktu během virtuální komunikace.

Foto a text Regína Hajná

Back To Top