Vydejte se o prázdninách na pohádkové putování, doporučují žáci z 3. A. Na konci června prozkoumali novou naučnou stezku pro děti – Krtečkovu studánku. Vycházka do přírody se jim moc líbila a napsali o svém výletu krátké vyprávění.

Na začátku putování je třeba se posilnit a odpočinout si. U kapličky jsme proto vydatně pojedli a doplnili tekutiny. Seznámili jsme se s vybudováním nové stezky a s pravidly chování v lese.

Stanoviště s jednotlivými úkoly jsme prozkoumávali s velkým nadšením a objevováním mnoha zajímavostí o lese. Chlapci mnohdy utíkali dopředu, aby nás děvčata předběhli. Na začátku stezky jsme zkontrolovali, jak roste náš vysázený úsek lesa a marně hledali přesně ten svůj doubek.

Paní učitelka nás musela popohánět k hledání prvního úkolu, ale pak nám téměř nestačila, protože jsme utíkali a moc jsme chtěli plnit úkoly. U překrásných skřítků si všichni budeme vzpomínat na vtipné zadání úkolů a jejich pěkná jména např. Vtipálek, Špalíček, Hřiboun, Kořínek nebo Pšikal.

Na obřích houbách jsme zase dokazovali své znalosti z prvouky, tělocvik byl u houpání se na laně nad tůňkou u žabky královny. Na konci stezky jsme se občerstvili z objevené Krtečkovy studánky. Svačina byla skvělá, protože byla doplněna chladnou vodou ze studánky. Nalévání a přenášení vody ve kbelíku do dřevěného vědra s korýtky se všem líbilo.

V lesíku nad studánkou jsme si chvíli pohráli s kresbou vlastních rukou na kameny a do kroniky u studánky jsme se podepsali na památku našeho výletu. Pak jsme se vydali na zpáteční cestu. Ještě nesmíme zapomenout na zvoničku, abychom se zde opět vrátili, a myslíme, že jsme tím definitivně vyplašili všechna zvířátka.

Už jsme znali jednotlivá stanoviště, a proto jsme si ještě chtěli užít některých úkolů, třeba troubení, dalekohledu, pohoupáníčka na zvířatech a nejoblíbenější houpání na laně nad vodou. Stezka ke studánce se nám moc líbila a děkujeme všem jejich tvůrcům za další krásné zákoutí našeho domova.

Poslední odpočinek u kapličky a hurá k domovu – cestou kolem rybníka a s osvěžením u hospůdky jsme unaveni, ale spokojeni, hodnotili vycházku jako nádherné dopoledne.

Foto Dagmar Vopelková, text žáci 3. A a Dagmar Vopelková

Back To Top