skip to Main Content

Ptáte se, kdo je Uma? Je to ufoun. Přiletěl z neznámé planety v létajícím talíři a navštívil třídu 1. A. Na naší planetě Zemi ho zajímalo úplně všechno. Hlavně se mu líbila slova na písmeno u. V jeho rodné „ufounštině“ totiž všechna slova začínají na u.  Místo očí mají učí, místo vlasů ulasy a místo rukou mají uuce.  Aby se mohl dostat zpět domů, požádal o pomoc děti. A ty to udělaly rády. Vyluštěním záhadného názvu jeho planety ULUMU mu pomohly odstartovat jeho kosmické plavidlo.

Na oplátku pozval děti do vesmíru. Ukázal jim létající talíře s názvy slabik SU,LU,MU,PU. Vzal je na závody raket s různými slabikami a děti mohly určit pořadí rakeťáků.  Povozil je na klouzačce v souhvězdí draka. To byla jízda. V každé hvězdičce jedna slabika. Děti vážily číslice na vesmírných vahách a učily se tak rozkládat číslo 5.

Na památku mu vyrobily vesmírné plavidlo. Dnes jsme se s Umou rozloučily. Ale nikdo nebyl smutný. Vždyť nám po něm zbylo písmenko u skoro v každém slově.

Foto rodiče dětí, text Zdenka Závodná

Back To Top