Během měsíce března navštívili žáci 7. až 9. ročníků 3 elektrárny v ČR. Tuto jedinečnou možnost jsme měli díky projektu Elektrizující hodina fyziky od společnosti ČEZ – Elektrizující hodina fyziky. Deváťáci se virtuálně prošli jadernou elektrárnou Temelín. Paní průvodkyně nám přehledně pomocí 3D animací vysvětlila, jak funguje jaderná elektrárna. Prošli jsme společně i areálem elektrárny. Žáci osmého ročníku navštívili uhelnou elektrárnu Hučák. Porovnávali  jsme výhody a nevýhody získávání elektrické energie z obnovitelných a neobnovitelných zdrojů.

Sedmáci absolvovali videoexkurzi vodní elektrárny Hučák a všech zbylých typů elektráren – tedy větrné elektrárny, sluneční elektrárny i geotermální elektrárny. Porovnávali jsme výhody a nevýhody jednotlivých typů elektráren. Díky vizualizaci jsme si mohli prohlídnout těžko přístupná místa – například jak vypadá turbína namontovaná v elektrárně, která je běžně nedostupná návštěvníkům nebo jak to vypadá uvnitř větrné elektrárny. Žáci mohli během videoexkurze klást paním průvodkyním otázky. Na konci exkurze proběhla i minisoutěž o ceny. Exkurze se nám velmi líbily a těšíme se na další.

Foto ČEZ, text Michaela Kubiszová

Back To Top