V měsíci březnu jsou pro žáky 7. až 9. ročníků přichystány netradiční výukové přednášky z fyziky. Žáci 7. ročníků se v online prostředí zúčastní prohlídky vodní elektrárny Hučák. Tato elektrárna se nachází na stejnojmenném jezu Hučák na řece Labi v Hradci Králové. Průvodkyně žákům vysvětlí nejen, jak elektrárna funguje, ale i výhody získávání elektrické energie z  obnovitelných zdrojů. 8. ročníky se zúčastní online přednášky týkající se získávání elektrické energie pomocí spalování uhlí. Přednášející nás vezme na virtuální prohlídku elektrárny Ledvice. Elektrárna Ledvice je tepelná elektrárna společnosti ČEZ nacházející se mezi městy Ledvice a Bílina. Elektrárna se kromě výroby elektrické energie zabývá výrobou tepla, které dodává především do Bíliny a Teplic.

Pro žáky 9. ročníků je připravena přednáška týkající se problematiky získávání elektrické energie z jádra. Virtuálně navštívíme jadernou elektrárnu Temelín. Tato elektrárna je elektrárna s největším instalovaným výkonem v Česku. Stojí v katastru obce Temelín v Jihočeském kraji.

Každá z přednášek bude doplněna soutěžním kvízem o ceny.

Více informací zde : https://www.cez.cz/cs/o-cez/infocentra/elektrizujici-hodina-fyziky

Foto použité z webu, text Michaela Kubiszová

Odkaz na obrázek elektrárna Hučák.
Odkaz na obrázek Ledvice.
Odkaz na obrázek Temelín.

Back To Top