Během měsíce října se obě osmé třídy v rámci výuky chemie a fyziky zapojily do týdenní projektové výuky s názvem – Materiály pro kosmické lodě. Pomocí zapůjčeného kufříku, který obsahoval speciální pomůcky – Spacecraft material kit – vytvořený ve spolupráci s Evropskou vesmírnou organizací ESA, mohli žáci zkoumat vlastnosti materiálů, a to v kontextu vesmírného výzkumu.

S pomocí sady 9 různých vzorků (z nichž jeden vzorek byla slitina hliníku používaná ke konstrukci skutečných vesmírných lodí) zjišťovali, které vlastnosti daného materiálu jsou nejvhodnější pro součásti kosmických plavidel, jako je například vesmírná loď Orion. Součástí výzkumu byl nárazový test, test elektrické vodivosti, magnetismu či tepelné vodivosti materiálů. Pomocí názorných videí, se žáci dozvěděli, jak správně pokusy provádět.

Pomocí krátkého videa, které vedl odborník z Evropského vesmírného výzkumu materiálů, byli žáci seznámeni s požadavky na daný materiál, který konstrukčně vyhovuje danému použití při konstrukci vesmírné lodi. Výsledky svých experimentů žáci pečlivě zapisovali do tabulek. Následně debatovali o vhodnosti použití jednotlivých materiálů.

Závěrečná lekce byla věnována vědecké konferenci jednotlivých týmů. Tým měl za úkol představit podrobně jeden z experimentů, seznámit ostatní vědce s výsledky výzkumu a následně navrhnout materiál a jeho konkrétní využití při konstrukci Orionu. Žákům se jejich první vlastní vesmírný výzkum velmi líbil.

Foto a text Michaela Kubiszová

Back To Top