Toto téma zaměstnalo žáky 2. A na několik dní. Poznávali své tělo, pojmenovávali jeho jednotlivé části, seznámili se s možnostmi prevence úrazů a nemocí a uvědomovali si hodnotu vlastního zdraví. Aby bylo tělo zdravé, musí se dostatečně hýbat a otužovat (proběhlo plavání, bruslení i lyžování), jíst ovoce a zeleninu (ochutnávka z projektu „Ovoce do škol“), zdravě se stravovat (příprava zdravé svačinky a její prezentace), ale také se vhodně oblékat.

Pokud toto nedodržujeme, můžeme onemocnět nebo si přivodit úraz. Jaký je mezi tím rozdíl, to už děti z 2. A dobře ví. Co našemu tělu hrozí a jak mu ostatní mohou pomoci, jim pověděl P. Hančil při návštěvě Záchranné služby. P. Hlaváček zase seznámil děti se záchrannými pracemi hasičů. Praktické ukázky ošetření různých poranění nebo úrazů dětem předvedla zdravotní sestřička p. Časarová. Všem tímto děkujeme za ochotu a vstřícnost.

Nechybělo zjišťování informací v encyklopediích, práce na PC, ve skupinkách, protažení těla apod., což se promítlo téměř do všech vyučovacích předmětů. Děti byly zvídavé, pracovité, spokojené a už nyní se těší na další a podrobnější informace o lidském těle.

Foto a text Erika Kynická

Back To Top