skip to Main Content

Na svatého Martina…, tak začalo tematické vyučování dětí ve třídách 1. A, 2. A  a  3. A .Děti se seznámily s legendou o svatém Martinovi, skládaly a doplňovaly pranostiky. Prvňáčci sestavovali obrázkový příběh, poznávali probraná písmenka, tvořili slovní úlohy, počítali a spojovali příklady se správným koníkem (výsledkem).  Příběh sv. Martina také pohybově ztvárnili.  Na závěr vyučování vytvářeli koně sv. Martina.

Ve druhé třídě děti plnily úkoly v pracovních listech – hledaly v básničce Svatý Martin slova s krátkými i dlouhými samohláskami, doplňovaly slova protikladná a souznačná.  V matematice počítaly slovní úlohu, příklady do 20 na sčítání i odčítání, porovnávaly a řadily čísla do 100, rýsovaly čáry přímé i lomené. Ve čtení se pokoušely doplňovat rýmy a odpovídaly na otázky k článku Martin z čítanky. Ochutnaly svatomartinské rohlíky.

Třeťáci si v pranostikách procvičili pravopis, řadili věty podle dějové posloupnosti, využili znalostí abecedy při řazení jmen koní, rozlišovali druhy vět. Seznámili se s komiksovým čtením. Ve výtvarné výchově tupovali svatomartinskou husu. V hudební výchově si společně s druháky zazpívali píseň Už Martin na bílém koni.

Dnešní vyučování se všem líbilo, některé práce ozdobily nástěnku na chodbě.

Foto a text Kateřina Vergu, Jitka Hlaváčková, Erika Kynická

Back To Top