Stalo se již tradicí, že se naši žáci učí základům animace. V letošním roce se k šesťákům a deváťákům, kteří se tomu učí v hodinách informatiky, přidaly i děti z 5. B pod vedením třídní učitelky paní Regíny Hajné.

Animujeme, fotíme, přiipravujeme si materiály pro film…

A nutno dodat, jak jste se mohli již dříve prostřednictvím našeho webu přesvědčit, že se jim práce podařila a nemají se za co stydět. Také šesťákům a deváťákům šlo vytváření jednouchých animačních hříček pěkně od ruky.

Nejdřív si vytvořili pracovní skupinky, každá pak musela vybrat nějaký námět, vymyslet pokud možno vtipný příběh, připravit si jednoduchý obrázkový scénář, zajistit přípravu animace po výtvarné stránce a zvolit animační techniku. Jestli půjde o animaci kreslenou, papírkovou, loutkovou nebo z nějakého tvárného materiálu atp.

„Animátoři“ si také museli zopakovat základní pravidla snímání jednotlivých obrázků tak, aby si své ucelené kolekce mohli následně překopírovat z digitálního fotoaparátu do počítače a dále je zpracovat v programu MovieMaker.

Museli vědět, jakým způsobem upravit časování jednotlivých snímků, aby se jich během jedné sekundy po vytvoření filmu vystřídalo na obrazovce monitoru nejméně 8 až 10 za jednu sekundu a v konečném výsledku tak ošálili lidské oko, které výslednou práci vnímá jako téměř plynulý pohyb.

Pak přidat titulky, vše podbarvit nějakou vhodnou melodií, přidat slovní doprovod, a když nic, alespoň nějaký výkřik. Sami se na několika připojených videosouborech můžete podívat, jak se jim práce povedla.

Ukázalo se, že rozhodující je pečlivost a chuť pustit se do něčeho nového, dovednost dotáhnout věci až do úspěšného konce. Animaci zvládli s přehledem všichni.

Bohužel, našli se i tací, kteří nedbali dobře míněných rad, své v potu tváře vyráběná umělecká dílka si do počítače špatně uložili, a tak se nemohli se svými výtvory na společném promítání a hodnocení spolužákům předvést. Škoda.

Foto a text Karel Knapp, animační hříčky žáci 6. a 9. tříd

Back To Top