Žáci naší školy mají s tříděním odpadu své zkušenosti. Jsou totiž zapojeni do programu 3T, což znamená: třídím, třídíš, třídíme. Dříve program vedla paní učitelka Hana Macková, po jejím odchodu do důchodu jej převzala paní učitelka Miroslava Tupá.

Třídí se hlavně plasty, papír, sbírají se plastové vršky z PET lahví, vybité baterie nebo drobné nefunkční elektrospotřebiče.

V závěru měsíce listopadu všichni občané našeho města dostali do svých poštovních schránek Zpravodaj Města Albrechtic, v němž pan starosta Luděk Volek informoval o dokončení projektu odpadového centra včetně techniky a také o tom, že od ledna 2014 bude platit nová vyhláška o shromažďování, sběru a přepravě komunálního odpadu, která občanům ukládá povinnost odpad třídit.

Aby se tyto informace opravdu dostaly k nejširší veřejnosti, bude na rok 2014 vydán kalendář se všemi důležitými údaji. Doplní ho kresby našich žáků. Na popud pana starosty děti ze 3., 4., 6. a 7. tříd nakreslily obrázky na téma sběrný dvůr.

S pomocí tužek, pastelek a fixů vznikly barevné a veselé obrázky popelnic, kontejnerů, popelářských aut a odpadového centra. Na papír žáci také přenesli představy, jak by v budoucnu měl náš sběrný dvůr vypadat.

Všechny výtvory jsou pěkné, o čemž se můžete přesvědčit na přiložených snímcích. Ten, který vás zaujme nejvíc, bude použit jako podklad pro kalendář a autor bude odměněn.

Výtvarné práce od žáků z 3., 4., 6. a 7. tříd, text Irena Santariusová

Back To Top