Tento týden nás navštívily děti z mateřské školičky společně s tetou Helenkou Blažkovou. Na hlavách měly koruny a zpívaly koledu „My tři králové jdeme k vám“.

Kašpar, Melichar a Baltazar…

Koledníci se zastavili u prvňáčků, aby jim popřáli hodně zdraví a štěstí do nového roku a pozdravili své kamarády ze školky. Křídou napsali na dveře K + M + B a příslušný letopočet.

Teta Helenka vypráví…

Teta Helenka povyprávěla prvňáčkům o koledování v dřívějších dobách. Děti chodily převlečené za Tři krále a obcházely domy, zpívaly koledu. Za to dostávaly do košíku nějakou dobrotu.

Návštěva u kamarádů v 1. B…

V dnešní době se vybírají peníze do kasičky a výtěžek ze sbírky organizované Charitou je určený na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným skupinám lidí. Především v regionech, kde probíhá. Část výnosu ze sbírky je určena i na humanitární pomoc pro zahraničí.

Foto a text Regína Hajná

Back To Top