My se příšer nebojíme. Ani slovní zásoby týkající se částí těla, ať už se jedná o to naše lidské nebo o těla našich kamarádek příšerek, se kterými jsme strávili pár hodin angličtiny v 5. A.

Tvořili jsme ve skupinách projekt My monster – zopakovali jsme si barvy, přídavná jména a utvrdili tvary nepravidelného množného čísla. Vše bylo řádně spojeno do vět s využitím slovesa have got. Ani o fantazii nebyla nouze.

Fire, Mix, Sweet girl a Lord jsou toho důkazem. Takže pokud se nebojíte, neváhejte a běžte se podívat před třídu 5. A, kde se s příšerkami můžete setkat osobně.

Foto Karel Knapp, text Magdaléna Handlířová

Back To Top