Je konec září a před měsícem jsme s obavami nastoupili do první třídy. Co prožíváme, je vidět na fotografiích. Učíme se poznávat číslice, písmenka a pracujeme s interaktivní tabulí. Chodíme na vycházky, kde pozorujeme dopravní situace a dopravní značky.

Při učení využíváme i interaktivní tabuli …

Na cvičení v přírodě jsme zdolávali překážky, sbírali přírodniny, poznávali stromy a také závodili s pneumatikami, které byly po delším pátrání na Skalkách objeveny. Na výstavce ovoce a zeleniny nám paní Zahradníková předvedla obrovskou dýni i ostatní výpěstky zahrádkářů. V tělocviku, na který se vždy těšíme, zvládáme nástup i ostatní povely. Škola nás prostě baví.

Foto a text Ludmila Grčková

Back To Top