Netradiční hodinu pro nás připravili minulý týden spolužáci ze třetí třídy. Navázali tak na umění dospělých, kteří nám ukázali své dovednosti při předvádění dřívějších i současných řemesel. Protože se právě učíme o různých hudebních nástrojích a zajímá nás nejenom, jak vypadají, ale i způsob, jak se na ně hraje, přinesli nám některé naši hudebně nadaní kamarádi ukázat. Zároveň se také pochlubili svými schopnostmi a hru na nástroje názorně předvedli. Přestože na kytaru hraje Nicholas Šibilev teprve pár měsíců, zvládne už jednoduché písničky.

Děvčata Nela Drahokoupilová a Maruška Murová pěkně hrály na flétnu. Nejdříve každá sama, potom i společně a dokonce nám tvořily doprovod při několika písních. Také Sandra Weissová nás v hodinách zpěvu už doprovázela na keyboartu. Největším překvapením byla hra Saši  Šolcové na housle s doprovodem její p. učitelky ze ZUŠ Jany Horáčkové. Moc se nám líbily tóny houslí a obdivovali jsme jejich malý tvar, protože Saša hraje teprve na ty nejmenší – půlky. Dozvěděli jsme se, že hra na dva nástroje současně se nazývá duo. Přejeme našim hudebníkům hodně úspěchů v hraní.

Foto Karel Knapp, text Dagmara Vopelková

Back To Top