Minulý týden vše započalo. Projekt „Druhá etapa modernizace ZŠ Město Albrechtice“ je v realizační fázi. 

Pracovníci firmy Z+M Partner nainstalovali 4 interaktivní tabule s dataprojektory do učeben přírodopisu, zeměpisu, chemie a fyziky a jazykové učebny. Do tříd přibylo 5 notebooků, 26 tabletů, 4 vizualizéry, diktafon a fotoaparát – digitální zrcadlovka.

Dodávka učebních pomůcek je naplánována na polovinu dubna. Vyučování zpestří a zefektivní učitelům i žákům GPS navigace, žákovské mikroskopy, video mikroskopy, preparační sady, interaktivní i nástěnné mapy, globusy, modely koster různých živočichů, anatomické modely, laboratorní sady pro školní chemické a fyzikální pokusy.

Veškeré vybavení zlepší podmínky výuky přírodovědných a technických předmětů i jazykové gramotnosti. Učebny, které budou v rámci projektu modernizovány a dovybaveny učebními pomůckami, nabídnou také možnosti pro volnočasové aktivity i mimo vlastní výuku.

Foto Milan Pokorný, text Regína Hajná

Back To Top