Konec školního roku je začátkem další, již závěrečné etapy úprav a budování v  prostorách školní jídelny. Modernizace stravovacího zařízení finišuje. Dokončují se obklady stěn v kuchyni a jejím technickém zázemí. Kompletují se místnosti šaten pro zaměstnance.

Montáž vzduchotechniky (širokoúhlé zobrazení)

Pokládají se dlažby v jídelně a chodbě u výdejních okének. V jídelně je již také zamalováno, instaluje se obložení stěn. Úpravou prošla pobočková rozvodna elektrické energie. Kompletují se slaboproudé rozvody. Dokončuje se sanace zdiva.

Kontrolní den…

Po jednání účastníků kontrolního dne 4. července byla zajištěna výměna hlavního vodovodního uzávěru a rozhodnuto o způsobu úpravy střechy nad nově budovaným skladem zeleniny. Další kontrolní den je svolán na čtvrtek 12. července 2012.

Foto a text Karel Knapp

Back To Top