Soutěž Mladý chemik je soutěž určená žákům osmých a devátých tříd základních škol. Jejím cílem je představit chemii jako přitažlivý a perspektivní studijní obor, který nabízí široké možnosti pracovního uplatnění. Letošní ročník je stejně jako řada podobných akcí poznamenán pandemií covid-19.  Školní kolo soutěže proběhlo ještě prezenčně, zúčastnilo se jej téměř 9 400 žáků z 398 základních škol. Do krajského kola postupují tři nejlepší z každé školy. V Moravskoslezském kraji se soutěže zúčastnilo 1 294 žáků z 50 ZŠ.

Krajská kola soutěže se uskutečnila v úterý 26. ledna 2021. Celkem 880 žáků ze všech zúčastněných krajů absolvovalo test teoretických znalostí, který se skládal z 34 otázek zaměřených na základní chemické vědomosti: určování prvků, správné názvosloví, vyčíslování rovnic, chemické výpočty, poznávání laboratorního vybavení apod. Na vypracování testu byl stanoven limit 70 minut. Třicet nejúspěšnějších řešitelů z každého regionu postupuje do regionálního finále, které prověří laboratorní dovednosti soutěžících. Termín regionálního finále určí pořádající střední škola podle aktuální epidemiologické situace.

Naši školu v krajském kole velmi úspěšně reprezentovali tři žáci z devátých ročníků. Téměř čtvrt roku žáci intenzivně studovali anorganickou, analytickou, fyzikální a organickou chemii. Jejich studium se jim vyplatilo.

Jelikož soutěž, patří mezi prestižní, je podporována řadou sponzorů a univerzit. Kromě věcných cen se soutěží i o stipendia na vysoké školy.

Na 2. místě se umístila Tereza Kubiszová z 9.B – postupuje do regionálního finále

Na 47. – 49. místě se umístil Jakub Herman z 9.A.

Na 81. – 82. místě se umístila Magdaléna Dubová z 9.B.

Gratulujeme.

Vyvrcholením soutěže bude devátý ročník celostátního finále, který se uskuteční 15. června 2021 v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Čtyřicítka finalistů ze všech zúčastněných regionů absolvuje test teoretických znalostí a zkoušku praktických dovedností v laboratoři. Součet bodových zisků z obou částí finále rozhodne o nejlepším mladém chemikovi pro rok 2021.

Celková účast téměř 9 400 žáků ukázala, že soutěž se těší velké popularitě i v době, která jí není příliš nakloněna. Více informací o soutěži najdete zde : http://mladychemikcr.cz

Foto archiv školy, text  Michaela Kubiszová

Back To Top