Dnešní děti mají malou slovní zásobu, neumí formulovat a prezentovat své myšlenky. Tento současný názor na dětské vyjadřovací schopnosti zcela vyvrátilo jednadvacet žáků druhého stupně. Ve středu 6. června se sešli v komunitním centru v rámci akce autorského čtení.

Se svou kůži přišla na trh i paní učitelka Nela Akritidis Čtvrníčková…

Žáci měli možnost porovnat své slohové práce s pracemi spolužáků z jiných tříd a ročníků. Šesťáci nejčastěji pobavili vypravováním na téma Historka se zvířetem. Dalším tématem, které slavilo úspěch, byl Příběh, na který nikdy nezapomenu.

Ještě se upravit…

Zkušenější sedmáci charakterizovali své kamarády a idoly. Fabulovali na téma Jsem superhrdina. Žáci osmých a devátých tříd se zaměřili na náročnější slohové útvary. Zamýšleli se nad významem pravdy a lži. Nechyběla zastavení a zamyšlení nad končící devítiletou školní docházkou.

Ticho jako v kostele…

Opomenuta nezůstala ani vtipná žákovská poezie. S výběrem nejvydařenějších slohových prací školního roku 2011/2012 pomohli vyučující českého jazyka. Ti rovněž dohlédli na rétorickou přípravu žáků. Se svou kůží na trh přišla i paní učitelka Nela Akritidis Čtvrtníčková.

Paní učitelka Renata Doležalová je pozornou posluchačkou…

Přečetla žákům něco málo z vlastní tvorby. Autorské čtení se na naší škole uskutečnilo již podruhé. Začíná se těšit značné oblibě. Snad i v příštím školním roce stráví učitelé a žáci společné chvíle u vydařených literárních textů.

Foto Kateřina Chytilová, text Nela Akritidis Čtvrtníčková

Back To Top