Možná znáte text z písně: „Statistika nuda je, má však cenné údaje …“, ale dá se dělat i zábavnou formou. Přihlásili jsme se totiž do projektu Českého statistického úřadu, který se uskutečnil od 1. 10. do 12. 11. 2010. V březnu 2011 proběhne v naší republice pravidelné Sčítání lidu, domů a bytů.

ZŠ Město Albrechtice – co dělám nejraději po škole …

Patří k nejstarším statistickým akcím u nás i na celém světě. Je zdrojem jedinečných informací. A tak jsme si ho nanečisto vyzkoušeli i my – čtvrťáci. V hodině informatiky jsme vyplnili dotazník a on-line ho odeslali k dalšímu zpracování. Z anonymních odpovědí jsme zpět obdrželi interaktivní grafy, se kterými lze zajímavou formou dále pracovat a seznamovat se statistickými údaji a metodami.

Moravskoslezský kraj – co dělám nejraději po škole …

Přestože se tohoto projektu zúčastnilo 2020 tříd z celé naší republiky, netrpělivě očekáváme, které 3 třídy budou mít štěstí v losování a obdrží odměnu – zdarma výlet do iQparku v Liberci. Jedná se o science centrum, kde si všechny exponáty muzea osaháte a vyzkoušíte na vlastní kůži.

32 žáků + 1 paní učitelka

Back To Top