Když se nebe zbarvilo do ruda, říkalo se, že Mikuláš peče pro děti dobroty. Za pomocníky měl nebeské anděly. Ten, kdo byl netrpělivý, chodil vyhlížet Mikuláše, ale vracel se celý zakaboněný a šklebil se. Proto se říká, že tyto děti našly místo nadílky „šklebky“.

To, ale i mnohé jiné, se čtvrťáci dozvěděli v průběhu úterního dopoledne. Při plnění bojovky zdolávali nelehké matematické úkoly, vyhledávali a zapisovali důležité informace, rozšifrovali přísloví, vybarvovali pixely. Své znalosti z vlastivědy uplatnili při stopování  Mikuláše, který zanechal indicie z putování po českých pohořích. Některým skupinkám se podařilo bezchybně  vyhledat místa, která navštívil.

Také hodina tělesné výchovy se nesla v duchu andělských a čertovských her. Snad se za vyčerpávající dopolední snahu většina dětí  dočká bohaté nadílky.

Foto a text Alena Václavíková

Back To Top