Říkají vám tato slova něco? Absolventi naší školy si určitě vzpomenou na těžké chvilky při zdolávání organického názvosloví. Také žáci devátých tříd právě vstoupili do organické řeky poznání a snaží se udržet nad hladinou. Pomocí souprav pro tvorbu vzorců si vytvářejí představu o molekulách prvních deseti uhlovodíků.

Naučili se již vzorce alkanů, alkenů a nyní zkoumají molekulový, strukturní a racionální vzorce alkynů. Práce jim jde pěkně od ruky, jak můžete pozorovat na našich fotografiích z hodin výuky chemie v devátém ročníku.

Foto Karel Knapp, text Věra Mertová

Back To Top