skip to Main Content

Říkají vám tato slova něco? Absolventi naší školy si určitě vzpomenou na těžké chvilky při zdolávání organického názvosloví. Také žáci devátých tříd právě vstoupili do organické řeky poznání a snaží se udržet nad hladinou. Pomocí souprav pro tvorbu vzorců si vytvářejí představu o molekulách prvních deseti uhlovodíků.

Naučili se již vzorce alkanů, alkenů a nyní zkoumají molekulový, strukturní a racionální vzorce alkynů. Práce jim jde pěkně od ruky, jak můžete pozorovat na našich fotografiích z hodin výuky chemie v devátém ročníku.

Foto Karel Knapp, text Věra Mertová

Back To Top