Zatímco na vrcholcích Krkonoš, Beskyd a Jeseníků dosáhl v pátek 16. prosince v nárazech vítr rychlosti více jak 32,7 m/s (118 km/h), tedy nejvyššího (dvanáctého) stupně Beaufortovy stupnice síly větru – orkánu, u nás tomu tak naštěstí nebylo. Jaká byla ale skutečná rychlost větru ve Městě Albrechticích? A nejen v uvedený den? Můžete se podívat prostřednictvím našeho školního webu, přes odkaz „meteo-zsma“ v hlavním menu na hodnoty zobrazované profesionální meteorologickou stanicí Davis Vantage Pro.

Zařízení bylo instalováno po konzultaci s odborníky na meteorologická měření ve výšce téměř 5 metrů nad plochou střechou nové budovy školy na konci srpna 2011. Chceme, aby údaje z meteorologické stanice sloužily k využití ve výuce prvouky, přírodovědy, zeměpisu, fyziky, přírodopisu i při environmentální výchově.

PrintScreen základního okna ze stanice Davis Vantage Pro…

Sledování hodnot zobrazovaných meteostanicí (množství srážek, směr větru, jeho průměrná rychlost, směr, nárazy větru, tlak vzduchu, výška základny mraků, teplota ovzduší v různých časových intervalech – hodina, den, měsíc, rok a mnoho dalších údajů včetně trendu vývoje počasí v našem regionu, stejně jako „rekordy sledovaných hodnot,“ bude určitě zajímavé i pro širokou veřejnost.

PrintSceren – grafické vyjádření jedné z naměřených hodnot…

V zimním období nemůžeme objektivně sledovat množství sněhových srážek, stanici by bylo nezbytné vybavit vyhřívacím zařízením v hodnotě kolem 6 000 Kč. Ke stanici je možné také připojit videokameru, která by mohla zprostředkovávat turistům pohled na naše město a řadu dalších sledovacích čidel. To už je ale nad rámec našich výukových potřeb i finančních možností. Ještě podnikáme kroky k připojení meteostanice do systému automatického získávání dat ze strany Meteopressu a dalších institucí zabývajících se předpovědí počasí v ČR i v zahraničí. I data přenášená z Města Albrechtic prostřednictvím internetu tak budou napomáhat zpřesnění předpovědí počasí pro náš region.

Historické foto meteorologické stanice pro manuální sběr dat „Žáry“ …

Město Albrechtice se po několikaleté přestávce vrátí do systému sledování meteorologických jevů. Snad se alespoň částečně podaří zaplnit mezeru, která vznikla po přerušení manuálního sběru meteorologických dat na Žárech před několika lety. Informace zabývající se meteorologickými pozorováními včetně přidávání odkazů na zajímavé stránky budou na našem školním webu postupně doplňovány.

Video a text Karel Knapp

Back To Top