Protože třeťáci nestihli 22. 4. na Den Země uklidit přírodu od lidské nedbalosti a bezohlednosti, zvolili si celý duben jako měsíc Země a vyrazili až v pátek 29. 4.  Proč ne, když je to pro dobrou věc? Na celou akci byli vyzbrojeni rukavicemi, pytli a reflexními vestami, protože se vydali směrem k Opavici (Albrechtice již před námi uklidili druháci) a čistili příkopy podél cesty, kam nepořádní řidiči a cyklisté odhazují plastové láhve, plechovky od nápojů a vše, co při jízdě konzumují.

Co všechno Rychlá rota  s.r.o (náš pracovní název, který nám přidělil spolužák Filda) našla, to byste koukali. Nejen plasty všeho druhu, ale i použité textilie, rozbité lahve, PVC krytiny, kusy plechů, železa…..a další. Bylo toho celkem 9 pytlů, které jsme nechávali podél silnice. Ty za námi nakládal na vozík pan školník René Chmelař, aby vše následně odvezl na sběrný dvůr. Tímto mu moc děkujeme za ochotu, s jakou se zapojil do akce na pomoc přírodě! Po cestě zpátky, jsme se už jen kochali výsledkem naší práce, čistými příkopy a břehy, které zdobily jen kytky a kvetoucí stromy!!!

Foto a text Vladimíra Dudková

Back To Top