Camera obscura, jednoduché optické zařízení, dávný předchůdce dnešního fotoaparátu. Její funkce využívali lidé již v antickém světě před naším letopočtem. Touha „zakonzervovat“ čas je stará jako lidstvo samo. Dnešní moderní informační a komunikační technologie nám nabízejí nesčetně možností. Naše počítače zaplnila data videí či fotografií z rodinných akcí, ze školy, z dovolených.

Martina Němcová – bráška (ilustrační fotografie)…

Nacvakat stovky fotografií, natočit desítky minut záznamu bez ladu a skladu dokáže každý. Chceme-li však, aby naše domácí video mělo správný spád, disponovalo dobrým ozvučením a kompozicí záběru, měli bychom pochopit základní principy a pravidla zacházení s kamerou. Totéž platí o fotografování.

Členové mediálního kroužku připravují natáčení (ilustrační foto)…

Ve foto a video kroužku podnikneme společně první krůčky světem médií. S redakční prací seznámí žáky vyššího stupně paní učitelka Nela Akritidis Čtvrtníčková. Natáčet a fotit budou děti z prvního i druhého stupně pod vedením pana ředitele Karla Knappa.

Na malé redaktory, fotografy a kameramany se těšíme každou středu od 13:45. Poprvé se sejdeme 2. října 2013 v prostorách ředitelny.

Foto-video Karel Knapp, Martina Němcová a členové kroužku
text Nela Akritidis Čtvrtníčková

Back To Top