V okresním kole výtvarné soutěže „Mé toulky za zvěří 2014“, které pořádala Českomoravská myslivecká jednota – Okresní myslivecký spolek Bruntál se neztratili dva zástupci naší školy.

Jirka a Sabina…

Jirka Mlčoušek z 6. B si může 25. dubna 2014 ve Velkém parku v Bruntále od 10 hodin u stánku OMSu vyzvednout 1. cenu za vítězství v kategorii žáků ve věku 9 až 12 let.

I. místo, kategorie III – Jiří Mlčoušek…

Na stejném místě si může vyzvednout věcný dar i Sabina Janšová z 8. A za 2. místo v kategorii žáků ve věku 12 až 15 let.

2. místo, kategorie IV – Sabina Janšová…

Oceněné snímky a tabulka pořadí všech oceněných k nahlédnutí ZDE. Blahopřejeme.

Poděkování patří i paní učitelce Radce Žlebčíkové, vyučující výtvarné výchovy. Související článek ZDE.

Foto a text Karel Knapp

V okresním kole výtvarné soutěže „Mé toulky za zvěří 2014“, které pořádala Českomoravská myslivecká jednota – Okresní myslivecký spolek Bruntál se neztratili dva zástupci naší školy. Jirka Mlčoušek z 6. B si může 25. dubna 2014 ve Velkém parku v Bruntále od 10 hodin u stánku OMSu vyzvednout 1. cenu za vítězství v kategorii žáků ve věku 9 až 12 let a Sabina Janšová z 8. A za 2. místo v kategorii žáků ve věku 12 až 15 let. Oceněné snímky a tabulka pořadí všech oceněných k nahlédnutí ZDE. Blahopřejeme.

Back To Top