Do výtvarných soutěží, které každoročně vyhlašují různé organizace a spolky, pravidelně posílají své výtvory i žáci naší školy.

V kabinetě paní učitelky Radky Žlebčíkové se vše připravovalo…

Letos nás oslovila nabídka Okresního mysliveckého spolku Bruntál s názvem „Mé toulky přírodou 2014“.

Za chvíli své výtvory vystavíme…

O soutěž projevily zájem děti ze 4., 6., 7. a 8. ročníků. Většina prací byla na vysoké úrovni, proto jsme se rozhodli všechny práce zveřejnit a vyzdobit jimi naši minigalerii ve 2. patře.

Ne, pověs obrázek jinam…

Tam si je můžete prohlédnout do 7. března. Hodnotitelé budou mít těžkou volbu určit ty nejlepší, vybrat je a poslat do Bruntálu.

Ten obrázek bude lepší umístit tam…

Tam budou všechny obrázky dále hodnotit členové kulturně propagační komise OMS Bruntál.

Vše je nachystáno, přijďte se podívat…

Nejlepší práce z každé kategorie budou oceněny v květnu.

Naše další soutěžní výtvory jsou k nahlédnutí níže…

Přejeme našim mladým výtvarníkům mnoho úspěchů.

Foto Karel Knapp, text Radka Žlebčíková a Irena Santariusová

Back To Top