Máte odvahu založit si vlastní firmu? Teď máte šanci! V průběhu měsíce dubna se můžete opět zapojit do soutěže „O nejlepší podnikatelský záměr“ pro všechny žáky vyššího stupně. Přihlásit se mohou ti, kteří už mají zkušenosti z předešlých ročníků a rádi přivítáme na podnikatelské půdě i nové tváře. Co proto musíte udělat? 

Vymyslet: 

 • název firmy a předmět podnikání (výrobky nebo služby, které budete poskytovat)
 • místo podnikání a datum zahájení činnosti
 • z jakých zdrojů budeme podnikání financovat (vlastní, cizí)
 • vybavení firmy
 • personální zastoupení
 • rizika podnikání (jak velká je konkurence na trhu, schopnost se na trhu udržet aj.)
 • co pro to uděláme, abychom se na trhu udrželi
 • vaše očekávání a cíle do budoucna
 • reklama (propagační leták, webové stránky, inzeráty i v rozhlase) – připravena zvlášť nebude součástí prezentace
 • případně další manažerská rozhodnutí

Pravidla:

Podnikatelský záměr může vytvořit tým 3 až 5 členů, ale prezentovat ho mohou pouze 3 členové. Práce odevzdávejte do 15. března 2014 paní učitelce Kurečkové nebo Žlebčíkové (můžete zaslat ke kontrole i elektronickou poštou).

Podnikatelský záměr vytvořte (vyberte si jeden ze způsobů):

 • jako prezentaci v Power pointu (max. 10 stránek)
 • prezentaci v papírově formě (plakát)

(poznámky k projektu si připravte v bodech na A4)

Hodnocení:

Splnění výše uvedených podmínek je základem pro postup do školního kola. Hodnotí se:

 • originalita
 • smysluplnost
 • prezentace celého týmu
 • komunikační dovednosti
 • estetická úroveň podkladů

Na prezentaci vaší firmy budete mít při soutěži maximálně 7 minut. Zamyslete se společně nad otázkami, které by vám mohla položit porota ohledně vaší firmy.

Doporučení na závěr:

 • připravte si něco, čím porotu šokujete (výrobek, vtipný inzerát atd.)

Jak vše probíhalo v předcházejících ročnících školní soutěže můžete zjistit z dříve zveřejněných článků včetně bohatého obrazového materiálu na našem webu ZDE.

V porotě zasednout tradičně zástupci místních a okolních podnikatelů. Tak co. Máte odvahu založit si vlastní firmu?

ilustrační foto z minulého ročníku soutěže Kateřina Lozertová
text Radka Žlebčíková a Taťána Kurečková

Back To Top