Blíží se vánoční prázdniny. Třídní učitelé musí poučit žáky o jejich vhodném a bezpečném chování ve dnech volna, upozornit je na nebezpečí související s použitím zábavné pyrotechniky, kterou již tradičně vítáme Nový rok.

V pondělí navštívily naši školu pracovnice Policie ČR paní Mroščáková a paní Grigoriadisová. Seznámily děti s možným úrazem, který hrozí při nesprávné manipulaci s těmito nebezpečnými hračkami.

Aby se silvestrovské veselí obešlo bez úrazu, doporučují nám všem pár zásad manipulace s touto nebezpečnou zábavou:

• dětem do 15 let nepatří zábavná pyrotechnika do rukou
• zboží kupovat jen v kamenných obchodech
• nesmí být poškozené a musí obsahovat návod na použití
• nikdy se nenahýbat nad ústí výmětnice
• po zapálení odstoupit do bezpečné vzdálenosti (nejméně 8 metrů)
• v případě selhání výrobku k němu hned nechodit, vyčkat alespoň 10 minut
• i když výrobku důvěřujete, mít před ním respekt

Po přednášce pak paní Mroščáková pozvala žáky 2. B na návštěvu policejní stanice. Zde se nám líbila hlavně místnost s kamerami. Ty umožňují sledovat dění ve městě. Jedna z nich monitoruje prostor před školou.

Vyzkoušeli jsme si i celu předběžného zadržení, prohlédli si přijímací a výslechovou kancelář. S poděkováním jsme se rozloučili, protože policisté museli řešit naléhavý případ. Jejich heslem je POMÁHAT A CHRÁNIT!

Foto Alena Václavíková, S. Šporiková, text Zdenka Závodná 

Back To Top