Letos opustí naše školní lavice 36 vycházejících žáků, z toho dva 2 z osmé třídy. K dnešnímu dni již 34 žáků ví, na kterou školu povedou jejich kroky po prázdninách, dva čekají na odvolací řízení. Ti, kteří se rozhodli pro studium na středních školách, museli 15. dubna povinně absolvovat přijímací zkoušky z matematiky a jazyka českého. Většina z nich jejich přípravu stejně jako na vyučování nepodcenila, a to se jim vyplatilo. Dostali se nejen na vybrané střední školy, ale v celkovém pořadí uchazečů se mnozí umístili mezi deseti prvními.

Všichni naši letošní absolventi budou dojíždět na střední školy do blízkého okolí. Na maturitní obor se hlásilo 25 žáků, tj. 69,4% z celkového počtu, a na učební 11 žáků. A na kterých školách budou žáci ve studiu pokračovat?

název školy počet přijatých   podmínky přijetí
Gymnázium Krnov  3 příjímací zkoušky, prospěch na ZŠ
SPgŠ a SZŠ Krnov  6 přijímací a talentové zkoušky, prospěch na ZŠ, účast na soutěžích
SOŠ dopravy a cestovního ruchu Krnov  4 příjímací zkoušky, prospěch na ZŠ
Slezské gymnázium Opava  1 příjímací zkoušky, prospěch na ZŠ
SPSŠ Opava  3 přijímací zkoušky, prospěch na ZŠ
Střední škola Zemědělství a služeb Město Albrechtice  5 prospěch na ZŠ
SPŠ Krnov  6 přijímací zkoušky, prospěch na ZŠ
Střední zdravotnická škola a SPŠS Opava vyšší odborná
škola zdravotnická Ostrava
 1 přijímací zkoušky, prospěch na ZŠ
OA a Střední odborná škola logistická Opava  1 přijímací zkoušky, prospěch na ZŠ 
SŠ hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola Opava  1 prospěch na ZŠ
Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Opava  1 přijímací zkoušky, prospěch na ZŠ
Střední odborná škola Bruntál  1 prospěch na ZŠ
SPŠ chemická akademika Heyrovského a Gymnázium Ostrava  1 příjímací zkoušky, prospěch na ZŠ

Milí deváťáci,

ať se vám splní všechny cíle, které jste si do budoucna předsevzali, a máte radost z dosažených výsledků. K tomu vám přejeme hodně štěstí, úspěchů a spoustu nových kamarádů.

Foto Regína Hajná, text Radka Žlebčíková

Back To Top